• กลุ่มธนาคารน้ำตำบลตะโหมด
  • กลุ่มสภาลานวัดตะโหมด