• กลุ่มแกะหนังบางแก้ว
  • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ
  • กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านคอกวัว