• กลุ่มธนาคารน้ำตำบลตะโหมด
  • กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด
  • กลุ่มสภาลานวัดตะโหมด