• กลุ่มธนาคารน้ำตำบลตะโหมด
  • กลุ่มรักษ์คลองอู่ตะเภา
  • กลุ่มสภาลานวัดตะโหมด