• ศูนย์การเรียนรู้ร้อยหวันพันธุ์ป่า
  • เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตำบลเขาพระ
  • กลุ่มวนเกษตรอำเภอศรีนครินทร์
  • กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด